La CN Vandellòs II realitza el simulacre anual del Pla d’Emergència Interior

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 25 d’abril de 2013. La central nuclear Vandellòs II ha realitzat avui, entre les 08:30 i les 14:45 hores, el simulacre anual del Pla d’Emergència Interior (PEI) de la instal·lació.

L’exercici s’ha basat en un escenari on se simulaven diversos successos iniciadors destinats a activar les diferents àrees afectades, Contra Incendis i Seguretat Física, entre d’altres. Així mateix, l’evolució de l’emergència simulada ha portat a l’activació del Pla d’Emergència Interior fins a la declaració de la categoria III (Emergència a l’Emplaçament). Per la seva banda, la durada de l’escenari, més de 6 hores, ha permès assajar el relleu de personal responsable de la gestió de l’emergència.

Amb l’objectiu de poder comprovar el bon funcionament del pla d’actuació davant una emergència, durant l’exercici s’han activat totes les organitzacions implicades en el Pla d’Emergència Interior, així com les vies de comunicació amb el Consell de Seguretat Nuclear (SALEM – Sala d’Emergències), la Subdelegació del Govern a Tarragona (CECOP – Centre de Coordinació Operativa) i el Centre de Suport Tècnic (CAT), on se situa la direcció de l’Emergència.

El Consell de Seguretat Nuclear, així com auditors independents d’ANAV, ha seguit el desenvolupament del simulacre, basat en escenaris hipotètics. L’exercici ha permès comprovar la coordinació de tot el personal que té assignades funcions en el PEI, així com el correcte funcionament de les vies de comunicació amb els diferents organismes que formen part de l’organització d’emergència en cas que sigui necessària la seva intervenció.