Compromís
amb la integritat

ANAV considera estratègic adoptar criteris de bones pràctiques al govern corporatiu, la integritat aplicada tots els estaments de l’empresa. L’ètica i la responsabilitat empresarial són pilars de credibilitat i d’estabilitat, i impulsen el desenvolupament del negoci i la generació de valor per a la societat.

L'ètica i el compliment normatiu, motor empresarial

L’activitat d’ANAV té en compte criteris acceptats socialment de bon govern i comportament ètic. Per aquest motiu, l’organització ha adoptat un conjunt de normes, principis i procediments que en regulen l’estructura i el funcionament a tots els nivells.

En aquest sentit, ANAV ha implantat en els darrers anys un important volum d’iniciatives orientades a reforçar la seguretat i els comportaments; a modernitzar i actualitzar els equips i sistemes; i a desenvolupar procediments clau per garantir l’operació segura, fiable i a llarg termini de les plantes.

A més, la Direcció d’ANAV, compromesa amb la societat i amb la màxima exigència en el compliment de les regulacions al sector, va implementar el 2016 el seu propi model d’organització i gestió de prevenció de riscos penals, del qual són part essencial la figura del Compliance Officer i el Canal Ètic.

ANAV ha adoptat unes ‘Normes de Comportament Ètic Professional’ que són part essencial de la cultura de compliment corporativa i un reflex del seu compromís constant amb l’autorregulació, l’ètica, la integritat i la transparència.

La integritat i la transparència són motors que impulsen l’activitat d’ANAV.

Cooperació i transparència

La generació d’energia elèctrica és un motor imprescindible per al desenvolupament econòmic i social, i ANAV reforça aquest compromís amb transparència, compartint valors i un diàleg positiu amb l’entorn de les centrals nuclears. En aquesta línia, manté oberts canals de comunicació i cooperació amb administracions i entitats del territori.

Comissió d'igualtat

Per a ANAV són clau el desenvolupament de relacions laborals basades en el respecte a la diversitat, la igualtat efectiva entre homes i dones pel que fa a l’accés a la feina, la formació i les condicions de feina, així com el suport als treballadors amb capacitats diferents per facilitar la seva integració laboral.

Per garantir aquests aspectes, ANAV disposa d’una Comissió d’Igualtat composta per personal de la direcció i representants dels treballadors. La Comissió d’Igualtat proposa accions encaminades a la igualtat efectiva dins de l’organització, i fa seguiment d’indicadors de compliment.

El Pla Estratègic d’ANAV ha assenyalat 25 objectius d’excel·lència per a l’any 2025. El document defineix el paper actiu de l’organització davant de grans reptes socials, ambientals i econòmics i expressa una ferma voluntat d’exercir com a agent del canvi social i transformador del sector energètic.