Compromís amb la fiabilitat

La fiabilitat tecnològica és clau per a l’operació segura d’una planta nuclear. Una central és una instal·lació complexa en la que cada dia es produeixen milers d’operacions i totes i cadascuna estan degudament estudiades, planificades i coordinades.

Tot està planificat

Des del disseny a la construcció dels equips, passant per l’operació cada dia o per tots els treballs de manteniment: tot el que succeeix en una planta nuclear, fins i tot la resposta que s’ha de donar davant de situacions extraordinàries, està plantejat, planificat, assajat o recollit als manuals i als procediments.

D’acord amb aquests principis, ANAV potencia la formació i la capacitat d’anàlisi crítica dels treballadors, actualitza les instal·lacions amb la millor tecnologia disponible, i intercanvia informació amb fabricants i altres operadors per incrementar el nivell d’eficiència de les instal·lacions i la forma de treballar.

La solidesa del subministrament d’energia de les plantes d’Ascó i Vandellòs II s’explica en el compliment d’un model d’excel·lència operativa que evoluciona, que s’adapta als canvis que necessita l’organització i que està sotmès sempre a criteris de seguretat.

Per ANAV la fiabilitat és un deure, no un objectiu

Missions internacionals

A l’increment constant de la fiabilitat hi contribueixen també la cooperació i les recomanacions d’organismes internacionals especialitzats, com l’Associació Mundial d’Operadors Nuclears (WANO) o l’Organisme Internacional de l’Energia Atòmica (OIEA), que, d’una banda, sotmeten a examen els equips, les persones i els procediments d’ANAV; i de l’altra, l’exigència de l’organisme regulador, el Consell de Seguretat Nuclear, que té personal destacat de forma permanent a les centrals i realitza inspeccions in situ.

Una parada per seguir endavant

Cada any i mig, les centrals nuclears de ANAV completen un cicle d’operació i han de parar per a renovar una tercera part del combustible allotjat al reactor. T’expliquem en què consisteix la Recàrrega de Combustible.

 

Aproximadament, un 65 % dels reactors en funcionament al món es van connectar a la xarxa entre 1984 i 1988, la mateixa època que les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs. Bona part fan servir tecnologies semblants en molts aspectes i comparteixen experiències en fòrums internacionals.