Ascó compta amb dos reactors nuclears. El primer grup (1.032 MW) és propietat d'Endesa Generació i va entrar en operació comercial el 1984. El segon grup (1.027 MW) està participat per Endesa Generació (85%) i Iberdrola Generació (15%) i opera a la xarxa des de 1986.

pots obtenir més informació
de cada element a partir de
l'esquema o llegenda

Edifici de
contenció

Edifici amb volta, construït amb una estructura reforçada de formigó i acer, que conté el reactor, els generadors de vapor i el pressionador. La contenció s'ha concebut com una barrera de seguretat per confinar les radiacions, i alhora, protegir el circuit primari.

 

Edifici de contenció

Generadors
de vapor

Intercanviador de calor on l'aigua de refrigeració del circuit primari cedeix la seva energia a l'aigua del circuit secundari. Per mitjà d'aquest sistema, l'aigua del circuit secundari canvia d'estat a vapor d'aigua. Hi ha tres generadors de vapor per unitat.

Edifici de contenció

Reactor

El reactor és el cor de la central nuclear, el lloc on té lloc la fissió. Ascó compta amb dos reactors del tipus PWR fabricats per l'empresa Westinghouse. Al seu interior, l'aigua assoleix 315 ºC. La potència del reactor es controla amb les barres de control, abaixant la demanda de la turbina, i variant la concentració d'àcid bòric al circuit primari. El bor és un eficaç absorvent dels neutrons alliberts pel procés de fissió.

Edifici de contenció

Circuit primari

Sistema tancat d'aigua que extreu i transporta la calor que es genera al nucli del reactor. Als reactors PWR, l'aigua s'escalfa al passar pel reactor i es dirigeix ​​als generadors de vapor, que transfereixen la calor i formen vapor en un altre circuit secundari. Un element anomenat pressionador garanteix l’estabilitat de la pressió i assegura que l’aigua es manté en estat líquid tot i l'elevada temperatura.

Edifici de contenció

Circuit secundari

Sistema d'aigua tancat que transporta en forma de vapor la calor que li ha transferit el circuit primari del reactor. El vapor a alta pressió del secundari acciona la turbina per moure el generador elèctric i produir electricitat. Després de ser utilitzat en la turbina, és condensat (en aigua) per tornar a començar el cicle.

TORRE DE
REFRIGERACIÓ

Amb 160 metres d'altura i 120 metres de diàmetre a la base, la torre de tir natural és una estructura molt característica però no formava part del disseny inicial d'Ascó. Es va construir el 1995 amb l'objectiu de disposar de refrigeració addicional i retornar l'aigua a l'Ebre d'acord amb els requisits mediambientals establerts.

TURBINA

Màquina rotatòria amb un seguit d'àleps muntats sobre un eix, que transforma l'energia del flux de vapor a alta pressió en energia de rotació i acciona un generador elèctric. La turbina converteix l'energia tèrmica del vapor en energia cinètica, i finalment en energia mecànica de rotació. A Ascó, aquest equip està format per un cos d'alta pressió i dos cossos de baixa pressió per optimitzar-ne el rendiment.

ALTERNADOR

Equip connectat a la turbina que genera electricitat en transformar l'energia mecànica de rotació en energia elèctrica de mitjana tensió i alta intensitat.

TRANSFORMADOR

Dispositiu que eleva la tensió de l'electricitat per minimitzar les pèrdues durant el transport a llarga distància

PARC ELÈCTRIC

Un cop convertida a alta tensió, l'energia elèctrica arriba als punts de distribució mitjançant la Xarxa de Transport, propietat de Red Eléctrica de España.

CIRCUIT DE REFRIGERACIÓ

El vapor del circuit secundari que acciona la turbina torna als generadors de vapor en forma d'aigua líquida per tornar a captar calor del circuit primari. Per a poder retornar el vapor a l'estat líquid, un tercer circuit transporta un gran cabal d'aigua freda que s'utilitza com a agent condensador. Aquesta aigua es capta del riu Ebre, i ha de ser refredada abans de ser retornada al medi utilitzant la torre de tir natural i els equips de refrigeració de tir forçat.

EDIFICI DE
COMBUSTIBLE

Instal·lació que allotja la piscina on els elements combustibles irradiats s’emmagatzemen submergits en aigua quan han completat el seu cicle de funcionament al reactor. Ascó disposa a més des de 2013 d'un Magatzem Temporal Individualitzat (MTI), que permet emmagatzemar combustible gastat en sec.

SALA DE CONTROL

El pont de comandament de la central nuclear, una sala per cada grup. Ofereix informació constantment actualitzada de tots els sistemes i permet operar a distància. Cada sala compta amb un torn tancat que està format per un operador de turbina, un operador de reactor i un cap de sala, tots ells dirigits per un cap de torn.

Vandellòs II és una central nuclear amb una potència de 1.087 MW, la propietat de la qual està repartida entre Endesa Generació (72%) i Iberdrola Generació (28%). La central va començar la seva operació comercial el 1988.

pots obtenir més informació
de cada element a partir de
l'esquema o llegenda

EDIFICI DE
CONTENCIÓ

Edifici amb volta, construït amb una estructura reforçada de formigó i acer, que conté el reactor, els generadors de vapor i el pressionador. La contenció s'ha concebut com una barrera de seguretat per confinar les radiacions, i alhora, protegir el circuit primari.

EDIFICI DE CONTENCIÓ

GENERADORS
DE VAPOR

Intercanviador de calor on l'aigua de refrigeració del circuit primari cedeix la seva energia a l'aigua del circuit secundari. A través d'aquest sistema, l'aigua del circuit secundari canvia d'estat a vapor d'aigua. Hi ha tres generadors de vapor per unitat.

EDIFICI DE CONTENCIÓ

REACTOR

El reactor és el cor de la central nuclear, el lloc on té lloc la fissió. Vandellós II compta amb un reactor del tipus PWR (aigua lleugera), fabricat per Westinghouse. La potència del reactor es controla amb les barres de control, baixant la demanda de la turbina i variant la concentració d'àcid bòric en el circuit primari. El bor és un absorbent eficaç de neutrons alliberats amb la fissió.

EDIFICI DE CONTENCIÓ

CIRCUIT PRIMARI

Sistema tancat d'aigua que extreu i transporta la calor que es genera al nucli del reactor. Als reactors PWR, l'aigua s'escalfa al passar pel reactor i es dirigeix ​​als generadors de vapor, que transfereixen la calor i formen vapor en el circuit secundari. Un element anomenat pressionador garanteix l’estabilitat de la pressió i assegura que l’aigua es manté en estat líquid tot i l'elevada temperatura.

EDIFICI DE CONTENCIÓ

CIRCUIT SECUNDARI

Sistema d'aigua tancat que transporta en forma de vapor la calor que li ha transferit el circuit primari del reactor. El vapor a alta pressió del secundari acciona la turbina per moure el generador elèctric i produir electricitat. Després de ser utilitzat en la turbina, és condensat (en aigua) per tornar a començar el cicle.

TURBINA

Màquina rotatòria amb un seguit d'àleps muntats sobre un eix, que transforma l'energia del flux de vapor a alta pressió en energia de rotació i acciona un generador elèctric. La turbina converteix l'energia tèrmica del vapor en energia cinètica, i finalment en energia mecànica de rotació. A Vandellòs II, aquest equip està format per un cos d'alta pressió i dos cossos de baixa pressió per optimitzar-ne el rendiment.

ALTERNADOR

Equip connectat a la turbina que genera electricitat en transformar l'energia mecànica de rotació en energia elèctrica de mitjana tensió i alta intensitat.

TRANSFORMADOR

Dispositiu que eleva la tensió de l'electricitat per minimitzar les pèrdues durant el transport a llarga distància.

PARC ELÈCTRIC

Un cop convertida a alta tensió, l'energia elèctrica arriba als punts de distribució mitjançant la Xarxa de Transport, propietat de Red Eléctrica de España.

CIRCUIT DE REFRIGERACIÓ

El vapor del circuit secundari que acciona la turbina torna als generadors de vapor en forma d'aigua líquida per tornar a captar calor del circuit primari. Per tornar el vapor a l'estat líquid, un tercer circuit transporta un gran cabal d'aigua freda que s'utilitza com a agent condensador. Vandellòs II és l'única central espanyola que utilitza aigua de mar. Abans de tornar-la al medi es refreda al canal de descàrrega.

EDIFICI DE
COMBUSTIBLE

Instal·lació que allotja la piscina on els elements combustibles irradiats s’emmagatzemen submergits en aigua, quan han completat el seu cicle de funcionament al reactor.

SALA DE CONTROL

El pont de comandament, el cervell de la central nuclear. Ofereix informació en continu de tots els sistemes i permet operar a distància. La sala compta amb un torn tancat que consta d'un operador de turbina, un operador de reactor i un cap de sala, tots ells dirigits per un cap de torn.