Compromís
amb les persones

La plantilla d’ANAV la componen un grup de persones formades, exigents i compromeses amb el treball d’equip. La responsabilitat de la indústria nuclear requereix un impuls constant i el millor vent de cua per aconseguir-ho és una bona organització.

Aprendre cada dia

L’operació de les centrals exigeix altes capacitats als professionals nuclears. Aquestes competències es formen i es reentrenen de manera contínua. En el marc del Pla de Desenvolupament Professional, els treballadors dediquen més d’un 3% de l’horari laboral a millorar i consolidar les seves competències en diferents àmbits relacionats amb l’activitat diària. Entre aquests destaquen la seguretat i la prevenció de riscos, dos aspectes estratègics.

Objectiu: 0 accidents

La sensibilització i la capacitació dels professionals han demostrat ser eines de prevenció efectives a mig i llarg termini. Si bé l’índex de sinistralitat professional manté un descens constant al llarg dels anys, l’objectiu fixat per ANAV és assolir els zero accidents.

Formació per al lideratge

La formació d’alt nivell és un dels pilars que sostenen la seguretat i la fiabilitat de la indústria nuclear. Cada treballador de les centrals d’Ascó i Vandellòs II rep de mitjana més de 65 hores de formació a l’any.

Experts en protecció radiològica

Més de 2.000 professionals entre el personal propi d’ANAV i el de les empreses de serveis treballen a les centrals Ascó i Vandellòs II. Tots i totes fan un esforç molt important de responsabilitat, formació i bones pràctiques per minimitzar l’exposició a la radioactivitat.

Els nivells d’exposició radiològica són monitoritzats en continu i supervisats pel Consell de Seguretat Nuclear.

Dues generacions sincronitzades

Les centrals nuclears Ascó i Vandellòs II es van posar en marxa en la dècada dels vuitanta i s’han enfrontat en els últims anys a un dels majors reptes com a organització: donar el relleu als treballadors en edat de jubilació sense renunciar a tota la seva experiència.

Amb un equip humà format, motivat i amb sentit crític, les centrals nuclears Ascó i Vandellòs II donen resposta cada dia al repte de generar energia lliure d’emissions.

0
930

treballadors

0
13,5
%

dones

0
44

anys mitjana d'edat

0
3,4
%

de l'horari dedicat a formació