CN VANDELLÒS II REALITZA EL SIMULACRE ANUAL DEL PLA D’EMERGÈNCIA INTERIOR

La Central Nuclear Vandellòs II va realitzar el simulacre anual del Pla d’Emergència Interior. L’exercici va cxomençar el día 10/11/2009 a les 09:40 i va finalitzar a les 13:00 hores.

Per a la realització d’aquest exercici, es va simular un incendi de més de deu minuts de duració a l’edifici auxiliar i, a continuació, danys que afectaven al sistema nuclear de generació de vapor, es va arribar a assajar la resposta a una emergència de categoria IV, la màxima prevista al Pla d’Emergència Interior de la planta.