La central nuclear Ascó realitza el simulacre anual del Pla d’Emergència Interior

Ascó, 24 d’octubre de 2013. La central nuclear Ascó ha portat a terme avui el simulacre anual del Pla d’Emergència Interior amb un exercici que ha començat a les 9:00 hores i ha finalitzat a les 12:55 h.

La realització de l’exercici s’ha iniciat amb la simulació d’un incendi a la Unitat II amb danys a la turbina, a més d’una posterior pèrdua de refrigerant del reactor. El simulacre ha inclòs l’evacuació de tot el personal no essencial en la gestió de l’emergència. Durant l’exercici s’han activat totes les categories d’emergència fins a arribar a la categoria IV, Emergència General.

Amb l’objectiu de poder comprovar el correcte funcionament del pla d’actuació davant una emergència, s’han activat totes les organitzacions implicades en el Pla d’Emergència Interior, així com les vies de comunicació amb el Consell de Seguretat Nuclear (SALEM – Sala d’Emergències), la Subdelegació del Govern a Tarragona (CECOP – Centre de Coordinació Operativa) i el Centre de Suport Tècnic (CAT), on se situa la Direcció de l’Emergència.

El Consell de Seguretat Nuclear i auditors independents han seguit el desenvolupament del simulacre, basat en escenaris hipotètics.

L’exercici ha permès comprovar la coordinació de tot el personal involucrat, les vies de comunicació i el correcte funcionament del Pla d’Emergència Interior de l’emplaçament.