Vandellòs II realitza el simulacre anual del Pla d’Emergència Interior i es prepara per a iniciar la 22 recàrrega de Combustible

La central nuclear Vandellòs II ha realitzat avui, entre les 9.20 i les 14.00 hores, el preceptiu simulacre anual del Pla d’Emergència Interior (PEI) de la instal·lació. La planta, que es manté desconnectada de la xarxa elèctrica després de la intervenció en alguns components de la barrera de pressió, iniciarà en els propers dies els treballs de la 22a recàrrega de combustible.

L’exercici s’ha basat en l’escenari hipotètic d’un sisme de gran intensitat que hauria provocat un incendi i la pèrdua de subministrament elèctric exterior, amb afectació al sistema d’aigua d’alimentació auxiliar. També s’ha simulat la inutilització del Centre de Suport Tècnic (CAT), des del qual es dirigeix ​​a l’organització de resposta a emergències, activant el Centre Alternatiu de Gestió d’Emergències (CAGE). A més, s’ha assajat la no disponibilitat dels mitjans de comunicació habituals, requerint l’ús dels terminals TETRA i per satèl·lit. L’escenari ha portat, així mateix, a simular l’activació de la Unitat Militar d’Emergències (UME) i a realitzar el relleu del personal del CAT, a causa de la durada de l’emergència simulada. Addicionalment s’ha procedit a activar el Pla de Vigilància Radiològica d’Emergència (PVRE) i a assajar l’atenció en el Servei Mèdic de diversos treballadors ferits.

Amb l’objectiu de poder comprovar el bon funcionament del pla d’actuació davant d’una emergència, durant la realització d’aquest exercici anual s’han activat a totes les organitzacions implicades en el Pla d’Emergència Interior, així com les vies de comunicació amb el Consell de Seguretat nuclear (SALEM – Sala d’Emergències), la Subdelegació del Govern a Tarragona (CECOP – Centre de Coordinació Operativa) i el CAGE de CN Ascó, on s’ha ubicat el suport exterior de l’organització de resposta a l’emergència d’ANAV.

El Consell de Seguretat Nuclear, al costat de auditors interns independents d’ANAV, han seguit el desenvolupament d’aquest simulacre, sempre basat en escenaris hipotètics.

La realització d’aquests exercicis anuals permet que tota l’organització de resposta a l’emergència es mantingui operativa i degudament formada i preparada, alhora que s’identifiquen àrees i oportunitats de millora per avançar cap a una major efectivitat.

Un cop finalitzat amb èxit l’exercici anual de simulacre, la CN Vandellòs II iniciarà en els propers dies els treballs corresponents a la 22a Recàrrega de combustible. La central, que es troba desconnectada de la xarxa, començarà la realització de manteniments preventius, correctius i millores que només es poden dur a terme amb la central fora de funcionament.

Entre els principals treballs planificats per a aquesta recàrrega destaca, a més de la substitució d’un terç dels elements combustibles allotjats al reactor, la inspecció remota del fons del vas, la neteja d’elements combustibles per ultrasons, la substitució del motor i un segell de la bomba de refrigerant del reactor “B” o la substitució de tres vàlvules de seguretat del pressionador. Així mateix, es procedirà a substituir l’estator del generador principal i de l’excitatriu.