CN Vandellòs II realitza el simulacre anual del Pla d’Emergència Interior

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 21 d’abril de 2016. La central nuclear Vandellòs II ha realitzat avui, entre les 10:19 i les 13:15 hores, el simulacre anual del Pla d’Emergència Interior (PEI) de la instal•lació.

L’exercici s’ha basat en la simulació de la pèrdua dels indicadors dels panells de sala de control, coincidint amb un incendi de grans dimensions que provoca la pèrdua del subministrament de corrent alterna i evoluciona negativament fins a portar a la central a la categoria IV del PEI, Emergència General, tot requerint-se la intervenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, amb un escenari simulat posterior de pèrdua d’integritat en la contenció i impacte radiològic extern, s’ha procedit a realitzar l’evacuació del personal de planta no essencial.

Amb l’objectiu de poder comprovar el bon funcionament del pla d’actuació davant d’una emergència, durant l’exercici s’han activat totes les organitzacions implicades en el Pla d’Emergència Interior, així com les vies de comunicació amb el Consell de Seguretat Nuclear (SALEM – Sala d’Emergències), la Subdelegació del Govern a Tarragona (CECOP – Centre de Coordinació Operativa) i el Centre de Suport Tècnic (CAT), on se situa la Direcció de l’Emergència.

El Consell de Seguretat Nuclear, a més d’auditors independents d’ANAV, ha seguit el desenvolupament del simulacre, basat en escenaris hipotètics. L’exercici ha permès comprovar la coordinació de tot el personal que té assignades funcions en el PEI, així com el correcte funcionament de les vies de comunicació amb els diferents organismes que formen part de l’organització d’emergència en cas de ser necessària la seva intervenció.