CN Ascó porta a terme el simulacre anual del Pla d’Emergència Interior

Ascó, 21 de setembre de 2017. La central nuclear Ascó ha realitzat avui, entre les 09:00 i les 13:15 hores, el preceptiu simulacre anual del Pla d’Emergència Interior (PEI) de la instal·lació.

L’exercici s’ha basat en la simulació d’un incendi a la unitat I, que ha requerit la intervenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya, i un accident simultani de trencament de tubs en un generador de vapor a la Unitat II de la planta, que ha evolucionat fins haver-se de declarar l’Emergència General. Per a la gestió de l’emergència, l’escenari ha contemplat la inoperabilitat dels Centres de Suport Tècnic de les dues unitats, fet que ha obligat a traslladar a l’Organització de Resposta a l’Emergència al nou Centre Alternatiu de Gestió d’Emergències (CAGE ), ja en servei dins el projecte de Reforç de la Seguretat derivat de l’episodi de Fukushima Daiichi.