CN Vandellòs II realitza el simulacre anual del Pla d’Emergència Interior

La central nuclear Vandellòs II ha realitzat avui, entre les 10.07 i les 13.16 hores, el simulacre anual del Pla d’Emergència Interior (PEI) de la instal·lació.

L’exercici s’ha basat en la simulació d’un incendi en una zona radiològica amb persones ferides i contaminades, al qual se li ha sumat la pèrdua de subministrament elèctric, agreujat per un accident de trencament de tubs en un generador de vapor. L’evolució de l’accident simulat ha portat a elevar la categoria del PEI fins Emergència al Emplaçament, requerint-se la intervenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya, efectius dels quals han participat en el simulacre.

Amb l’objectiu de poder comprovar el bon funcionament del pla d’actuació davant d’una emergència, durant l’exercici s’han activat totes les organitzacions implicades en el Pla d’Emergència Interior, així com les vies de comunicació amb el Consell de Seguretat Nuclear (SALEM – sala d’Emergències i SALEM 2), la Subdelegació del Govern a Tarragona (CECOP – Centre de Coordinació Operativa) i el Centre de Suport Tècnic (CAT), on s’ubica la Direcció de l’Emergència.

El Consell de Seguretat Nuclear, a més d’auditors interns independents d’ANAV, ha seguit el desenvolupament del simulacre, basat en escenaris hipotètics.

La realització d’aquests exercicis permet que l’organització de resposta a l’emergència es mantingui operativa i degudament preparada, alhora que permet identificar àrees i oportunitats de millora per avançar cap a una major efectivitat.