Vandellòs II inicia el seu 21è cicle d’operació després de finalitzar la recàrrega de combustible

L’Hospitalet de l’Infant, 21 de juny de 2015. La central nuclear Vandellòs II es va connectar a la xarxa elèctrica a les 00.45 hores d’avui, una vegada finalitzats els treballs corresponents a la seva 20ª recàrrega de combustible, donant pas al vint-i-unè cicle d’operació de la planta. Més de 1.000 professionals d’unes 40 empreses de serveis, la majoria d’ells residents a la demarcació de Tarragona, han treballat durant aquest període a la planta, al costat de l’equip humà de la instal·lació, per poder dur a terme totes les tasques planificades.

Durant la 20ª recàrrega de Vandellòs II s’han escomès, segons el programa, més de 8.500 ordres de treball, la majoria de les quals corresponents a inspeccions i tasques de manteniment preventiu de la instal·lació. Entre les actuacions més rellevants dutes a terme a la recàrrega destaca, a més de la renovació de 64 dels 157 elements combustibles allotjats al reactor, la substitució de la tapa del vas del reactor, una modificació de disseny preventiva en la qual es portava uns anys treballant a fi de dotar a la planta de major capacitat per operar de manera segura, fiable i a llarg termini. De la mateixa manera, s’han continuat implantant modificacions de disseny relacionades amb el projecte Reforç de la Seguretat derivat de les proves de resistència, contemplades en les Instruccions Tècniques Complementàries emeses pel Consell de Seguretat Nuclear. Amb això la planta segueix incrementant la seva robustesa i capacitat de resposta davant successos que poguessin anar més enllà de les bases de disseny de la central.

Altres actuacions destacades d’aquesta recàrrega han estat la migració de l’ordinador de procés OVATION, la substitució de 15 plaques guia en els tubs guia de les barres de control del reactor o les modificacions de disseny en els transformadors i en les proteccions de les línies elèctriques de 400, 220 i 110 kV.