La central nuclear Ascó I inicia el seu 25è cicle d’operació

Ascó, 14 de desembre de 2015.- La unitat I de la central nuclear Ascó es va connectar a la xarxa elèctrica a les 02.40 hores d’ahir diumenge, una vegada finalitzats els treballs corresponents a la 24º Recarrega de Combustible, donant pas a un nou cicle d’operació de la planta. Per poder dur a terme tots els treballs previstos en el temps establert, les empreses que presten servei a la parada han aportat més d’un miler de treballadors de diferents perfils i especialitats professionals, aproximadament la meitat dels quals són residents a la mateixa província de Tarragona.

Durant la 24ª Recarrega d’Ascó I s’han executat una mica més d’11.000 ordres de treball, la majoria de les quals corresponen a tasques de manteniment preventiu de la instal·lació i inspeccions d’equips i sistemes. Al llarg de la parada, a més de la renovació de 64 dels 157 elements combustibles que configuren el nucli del reactor, destaquen altres activitats orientades cap a l’operació segura i a llarg termini de la central.

Entre els treballs realitzats, cal destacar la inspecció dels generadors de vapor mitjançant corrents induïts, la substitució de dos motors del generador dièsel A, la revisió de les turbines de baixa pressió i la inspecció del fons de l’atuell del reactor amb un equip especialitzat o la posada en servei d’un nou sistema de control digital del reactor. També s’han implantat les modificacions de disseny finals incloses en el projecte de Reforç de la Seguretat, com són el nou sistema de *recombinadores passius autocatalítics d’hidrogen en la contenció i una part de la corresponent al sistema de venteig filtrat de la mateixa.