Ascó II inicia el seu 24è cicle d’operació

Ascó, 8 de juny de 2016.- La unitat II de la central nuclear Ascó es va connectar a la xarxa elèctrica a les 19.46 hores d’ahir dimarts, una vegada finalitzats els treballs corresponents a la 23ª Recàrrega de Combustible, donant pas a un nou cicle d’operació de la planta. Per poder dur a terme tots els treballs previstos en el temps establert, les empreses que presten servei en la parada han aportat més d’un miler de treballadors de diferents perfils i especialitats professionals, aproximadament la meitat dels quals són residents a la mateixa demarcació de Tarragona.

En la 23ª Recàrrega d’Ascó II s’han executat 11.700 ordres de treball, la majoria de les quals corresponen a tasques de manteniment preventiu de la instal•lació i inspeccions d’equips i sistemes. Al llarg de la parada, a més de la renovació de 64 dels 157 elements combustibles que configuren el nucli del reactor, destaquen altres activitats orientades cap a l’operació segura i a llarg termini de la central.

Entre els treballs realitzats, cal esmentar activitats singulars com la inspecció dels generadors de vapor per mitjà de corrents induïts, la substitució de dos motors del generador dièsel A, el canvi del sistema de control digital del reactor i la revisió de l’alternador principal, a més de la implementació de les últimes modificacions de disseny relacionades amb el projecte Reforç de la Seguretat, derivat de les mesures post-Fukushima. En aquest sentit, destaquen la instal•lació dels recombinadors passius d’hidrogen a l’edifici de contenció, la modificació dels segells de les bombes de refrigerant del reactor, la incorporació de la injecció directa a la cavitat del reactor i la instal•lació del sistema de venteig filtrat de l’edifici de contenció.

La prevenció i la formació, pilars clau en desenvolupament segur de la recàrrega

A més d’una exhaustiva planificació, la prevenció de riscos laborals i la formació són dos pilars fonamentals per garantir que la recàrrega s’executa amb les màxims estàndards en matèria de seguretat. Els supervisors i caps de les diferents unitats organitzatives, amb el suport continuat de l’àrea de Prevenció i Salut Laboral d’ANAV i, per descomptat, de tots els treballadors, han realitzat un esforç important per aconseguir l’objectiu de dur a terme totes les tasques planificades amb la màxima qualitat, també des del punt de vista de la seguretat laboral.

El personal d’empreses de serveis que s’ha sumat als treballadors de la instal•lació ha rebut una formació específica i ajustada a les activitats a realitzar en planta. En el cas d’Ascó, aquesta formació s’ha impartit en l’Oficina de Recàrrega de la central que, gràcies a un acord amb l’Ajuntament local, se situa en instal•lacions municipals, del polígon industrial annex a la central.