La central nuclear Ascó I inicia el seu 26º cicle d’operació

La unitat I de la central nuclear Ascó es va connectar a la xarxa elèctrica a les 18:31 hores d’ahir 25 de juny, un cop finalitzats els treballs corresponents a la 25ª Recàrrega de Combustible, donant pas a un nou cicle d’operació de la planta. Per poder dur a terme tots els treballs previstos en el temps establert, les empreses proveïdores de serveis a la parada han aportat més d’un miler de treballadors de diferents perfils i especialitats professionals, aproximadament la meitat dels quals són residents a la mateixa demarcació de Tarragona. La recàrrega s’ha dut a terme sense que s’hagi registrat cap accident laboral amb baixa. ANAV i les seves empreses col·laboradores han dedicat, en aquest sentit, importants esforços a la seguretat industrial i a la formació dels treballadors incorporats per a prestar serveis a la planta.

En la 25ª Recàrrega d’Ascó I s’han executat unes 11.800 ordres de treball, la majoria de les quals orientades a garantir l’operació segura i a llarg termini de la central. Entre els treballs realitzats, cal destacar la substitució de motors en diversos equips de seguretat, la modernització del sistema de control electrohidràulic de la turbina principal i les inspeccions completes dels tubs dels tres generadors de vapor i del recobriment metàl·lic de la contenció.

Un altre treball singular ha consistit en l’extracció de l’intern inferior del vas del reactor, activitat que ha permès realitzar una inspecció dels suports i guies d’aquesta estructura, verificant el seu correcte estat de conservació i l’absència de danys. Es tracta d’una activitat complexa, realitzada per personal altament especialitzat, entre el qual es troben operadors de càmera, gruistes, operaris de caps, operaris elèctrics, bombers i monitors de protecció radiològica, a més del cap de maniobres i els supervisors d’ANAV.

 

Substitució del rotor

També s’ha dut a terme la inspecció completa de l’alternador principal, incloent l’extracció del rotor. En dur a terme aquesta activitat, es va constatar que aquest equip requeria ser reparat, el que va portar a determinar la seva substitució, malgrat no estar inicialment previst en el programa de recàrrega. Per a això, ANAV va decidir desplaçar el rotor disponible a CN Vandellòs II, que va ser traslladat a Ascó, mitjançant un transport especial.

Aquesta 25ª Recàrrega de Combustible de CN Ascó I marca, així mateix, la finalització del projecte Reforç de la Seguretat, ja que en ella s’ha procedit a completar la implantació de l’última modificació de disseny relacionada amb el mateix: la substitució dels segells principals de les bombes de refrigerant del reactor. Amb aquesta intervenció conclou, per tant, un projecte de cinc anys de durada i d’uns 100 milions d’euros d’inversió en les tres centrals d’ANAV, l’objectiu del qual ha estat augmentar la robustesa de les plantes per fer front a eventualitats extremes, que poguessin anar més enllà de les seves bases de disseny.