La central nuclear Vandellòs II inicia el seu 22º cicle d’operació després de finalitzar la recàrrega de combustible

L’Hospitalet de l’Infant, 19 de desembre de 2016. La central nuclear Vandellòs II es va connectar a la xarxa elèctrica a les 15.22 h. d’ahir diumenge, una vegada finalitzats els treballs corresponents a la seva 21ª recàrrega de combustible, donant pas al 22è cicle d’operació de la planta. Més de 1.000 professionals procedents de 65 empreses de serveis han treballat durant aquest període a la planta, al costat de l’equip humà de la instal·lació, per poder dur a terme totes les tasques planificades.

Durant la 21ª recàrrega de CN Vandellòs II s’han escomès, segons la planificació prevista, més de 9.000 ordres de treball, la majoria de les quals corresponents a inspeccions i tasques de manteniment preventiu de la instal·lació. Entre les actuacions més rellevants dutes a terme a la recàrrega destaca, a més de la renovació de 64 dels 157 elements combustibles allotjats al reactor, la inspecció decenal mitjançant ultrasons del vas del reactor i de les seves toveres. També s’ha dut a terme la implantació del nou sistema de control digital del reactor (SCDR), la revisió dels trens de seguretat i la modernització del sistema de distribució de corrent continu.

De la mateixa manera, s’ha procedit a la implantació de les últimes modificacions de disseny relacionades amb el projecte de Reforç de la Seguretat derivat de les proves de resistència post Fukushima, contemplades en les Instruccions Tècniques Complementàries emeses pel Consell de Seguretat Nuclear. L’actuació més destacada emmarcada en aquest projecte és la instal·lació dels diferents components del sistema de ventament filtrat de la contenció, per la qual s’ha fet necessària l’habilitació d’una grua de grans dimensions, amb una capacitat de càrrega de 500 tones. El sistema de ventament filtrat de la contenció, la instal·lació de re-combinadors passius d’hidrogen i la posada en servei del Centre Alternatiu de Gestió d’Emergències (CAGE) representen les últimes mesures d’un projecte global que augmenta la robustesa i la capacitat de resposta de la planta davant successos que poguessin anar més enllà de les seves bases de disseny.