Vandellòs II, a l’equador de la 19ª recàrrega

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 22 de novembre de 2013.- La 19a recàrrega de combustible de la central nuclear Vandellòs II ha arribat a l’equador, havent-se executat ja algunes de les activitats més rellevants contemplades en el programa de la parada.

En curs es troben altres actuacions previstes, entre les quals hi ha les modificacions de disseny relacionades amb el projecte Reforç de la Seguretat derivat de les proves de resistència.

Un dels treballs finalitzats de la 19a recàrrega és la inspecció dels tubs guia de les barres de control. Per realitzar aquesta tasca, Vandellòs II ha utilitzat per primera vegada una tapa temporal que s’instal·la sobre el vas del reactor quan s’ha completat la descàrrega de combustible, segellant la part superior d’aquesta. La utilització de la tapa temporal permet realitzar de forma paral·lela altres treballs a la cavitat del reactor sense necessitat de drenar la cavitat de recàrrega, minimitzant així l’impacte d’aquesta activitat en el programa de la parada.

Tanmateix, ha conclòs amb resultat satisfactori la inspecció de 24 de les 48 barres de control del reactor. L’adquisició de les dades de la inspecció s’ha realitzat amb un equip de l’empresa Tecnatom que utilitza les tècniques d’inspecció per ultrasons i per corrents induïdes de forma simultània.

D’altra banda, Vandellòs II es troba executant la resta d’actuacions previstes. D’aquestes destaquen aquelles modificacions de disseny relacionades amb el projecte Reforç de la Seguretat derivat de les proves de resistència contemplades a les Instruccions Tècniques Complementàries emeses pel Consell de Seguretat Nuclear. Es tracta de modificacions que permetran facilitar l’ús dels nous equips portàtils adquirits, com les bombes d’alta i baixa pressió, els equips d’il·luminació i els grups electrògens, i incrementar així la robustesa i la capacitat de resposta de la planta davant de successos que puguin anar més enllà de les bases de disseny de la central. Alguns d’aquests treballs consisteixen en la instal·lació de sistemes que permetin la injecció alternativa d’aigua als tres generadors de vapor amb la bomba portàtil, al sistema primari i al sistema de ruixat de la contenció.

D’altres actuacions contemplades per aquesta recàrrega ja iniciades són la modificació de disseny de la grua manipuladora de combustible i de la grua polar de la contenció, les inspeccions periòdiques dels generadors de vapor i la substitució dels monitors del sistema de vigilància de la radiació, per citar-ne alguns.