La central nuclear Vandellòs II inicia el 20è cicle d’operació després de finalitzar la recàrrega de combustible

L’Hospitalet de l’Infant, 15 de desembre de 2013. La central nuclear Vandellòs II es va connectar a la xarxa elèctrica a les 01.40 h. d’avui, un cop finalitzada la 19a recàrrega de combustible, donant pas a un nou cicle d’operació, el 20. Més de 1.000 professionals d’unes 40 empreses col·laboradores, la majoria d’ells residents a la província de Tarragona, han treballat durant aquest període a la planta per poder realitzar totes les tasques planificades.

A la 19a recàrrega de Vandellòs II s’han realitzat les més de 8.000 ordres de treball previstes, la majoria de les quals corresponen a inspeccions i treballs de manteniment preventiu de la instal·lació. Destacar, a més de la renovació de 64 dels 157 elements combustibles, que en aquesta parada s’han dut a terme treballs com la substitució dels monitors del Sistema de Vigilància de la Radiació (SVR) per uns d’última generació. Així, dels més de 100 monitors de vigilància de la radiació amb els que compta Vandellòs II, en aquesta recàrrega s’han canviat 23 i s’han afegit 4 aparells de presa de mostres nous.

Un altre treball de gran envergadura que s’ha completat en aquesta parada és la substitució del sistema de proteccions elèctriques del generador principal, del transformador auxiliar d’unitat, del transformador auxiliar d’exterior i del transformador auxiliar de reserva.

Durant aquesta recàrrega també s’ha realitzat la inspecció dels tubs guia de les barres de control i la substitució de 18 de les seves plaques intermèdies. Per dur a terme aquests treballs, Vandellòs II ha utilitzat per primera vegada una tapa temporal que es col·loca damunt del vas i permet realitzar, de forma més efectiva, diverses activitats en la cavitat del reactor.

Altres actuacions realitzades en aquesta recàrrega són la implantació de diverses modificacions de disseny relacionades amb el projecte de Reforç de la Seguretat derivat de les proves de resistència que van realitzar totes les centrals nuclears espanyoles després de l’accident de la planta de Fukushima al Japó i que estan contemplades a les Instruccions Tècniques Complementàries emeses pel Consell de Seguretat Nuclear. Es tracta de canvis a la instal·lació que permetran facilitar l’ús dels nous equips portàtils adquirits i suposaran un increment de les mesures de seguretat de les que ja disposa la planta per fer front a successos de major abast que els que es van contemplar en el disseny original. Alguns d’aquests treballs consisteixen en la instal·lació de sistemes que permetin la injecció alternativa d’aigua als tres generadors de vapor, al sistema primari i al sistema de ruixat de la contenció amb una bomba portàtil.

D’altra banda, també s’han executat en aquesta recàrrega altres treballs, com les modificacions per millorar la grua polar i la grua de moviment de combustible; la inspecció de les barres de control i les inspeccions periòdiques dels generadors de vapor, entre d’altres.