La central nuclear Ascó 2 inicia la 27a recàrrega de combustible

La central nuclear Ascó 2 es va desconnectar de la xarxa elèctrica durant la passada matinada per a iniciar els treballs corresponents a la 27a recàrrega de combustible. Després de més de 17 mesos continuats d’operació des de la seva anterior recàrrega a la tardor de 2020, i d’acord amb la corresponent planificació dels cicles d’operació, Ascó 2 inicia una parada que s’aborda amb la incorporació temporal de més d’un miler de treballadors addicionals de perfils i especialitats diverses procedents, en la seva majoria, de l’entorn proper a la instal·lació.
Si bé el procés de recàrrega, que dona nom a la parada, consisteix en la substitució de poc més d’un terç dels elements combustibles que conformen el nucli del reactor, en aquest cas 64, durant aquestes setmanes s’executaran també més de 13.000 ordres de treball. De totes aquestes intervencions, més del 90% corresponen a actuacions d’inspecció i manteniment, majoritàriament preventiu. També estan planificades activitats de millora de la instal·lació que només es poden realitzar quan la central està parada, entre les quals destaquen 28 modificacions de disseny físiques i 13 modificacions de software informàtic relacionades amb diferents sistemes de la central.
Entre els projectes rellevants d’aquesta 27a recàrrega de combustible, cal esmentar la inspecció visual de plaques i soldadures inferiors de tubs guia de l’intern superior, activitat relacionada amb la preparació de la central per a l’operació a llarg termini, així com la inspecció de tubs per corrents induïts als tres generadors de vapor i la injecció d’àcid poliacrílic al circuit secundari de tots tres. Altres treballs destacats seran la substitució dels canviadors de calor d’aïllament dels trens de salvaguardes i la substitució del transformador principal de la fase ‘S’.
La realització coordinada de totes les activitats previstes requereix una planificació prèvia molt detallada que involucra a totes les unitats organitzatives. Aquestes treballen de manera conjunta i orientada a un objectiu prioritari: executar totes les tasques programades de manera segura, eficient i ajustada al programa. Per a fer-ho, ha resultat fonamental la formació prèvia de tot el personal incorporat, que ha registrat més de 1.800 assistències als cursos que han estat organitzats, i el compromís, tant d’ANAV com de les empreses que donen servei durant la parada, amb el desenvolupament de tots els treballs d’acord amb els més alts estàndards de seguretat i qualitat.
Tot i la favorable evolució general de la pandèmia per Covid-19, i atesa l’experiència acumulada en els darrers dos anys, ANAV mantindrà en vigor en aquesta parada per recàrrega les principals mesures de protecció implementades en les anteriors recàrregues, entre les quals cal destacar el manteniment de l’obligatorietat de dur posada la màscara en tot l’emplaçament com a principal mesura preventiva del contagi per Covid-19