Informació CN Ascó I

La central nuclear Ascó ha notificat el Consell de Seguretat Nuclear, seguint els procediments establerts, que ha procedit a aturar la unitat I aturar per a dur a terme, en les millors condicions de seguretat per als treballadors i la instal·lació, una reparació al sistema de refrigeració de l’alternador, a la part elèctrica de la instal·lació.

Un cop finalitzada la intervenció i dutes les comprovacions pertinents, la central es tornarà a sincronitzar de nou a la xarxa elèctrica.
Aquesta incidència no ha tingut cap impacte en la seguretat de les plantes, ni per a les persones o el medi ambient.