Informació CN Ascó I

La central nuclear Ascó ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear, seguint els procediments establerts, que ha procedit a fer una parada de la central per dur a terme, en les millors condicions de seguretat per als treballadors i la instal·lació, una revisió de la instrumentació associada a una de les tres bombes de refrigerant del reactor.

La planta es va desacoblar de la xarxa elèctrica ahir a les 21.15 hores i, en el moment d’aquesta comunicació, els treballs de la intervenció estan en curs. Un cop finalitzades i realitzades les comprovacions pertinents, la central procedirà a sincronitzar-se novament a la xarxa eléctrica.

Aquesta incidència no ha tingut afectació a la seguretat de la planta ni per a les persones o el Medi Ambient.