Informació CN Ascó I

La central nuclear Ascó I ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear, seguint els procediments establerts, que ha procedit a fer una parada de la central per dur a terme, en les millors condicions de seguretat per als operaris i la instal·lació, la reparació d’una línia de vapor localitzada al sistema de drenatges de la turbina d’alta pressió, al circuit secundari.

La planta s’ha desacoblat de la xarxa elèctrica avui a les 4.42 hores i, en el moment d’aquesta comunicació, els treballs estan en curs. Un cop finalitzades i realitzades les comprovacions pertinents, la central procedirà a sincronitzar-se novament a la xarxa elèctrica.

Aquesta incidència no ha tingut afectació a la seguretat de la planta ni per a les persones o el Medi Ambient.