Informació CN Ascó II

Ascó, 18 de setembre de 2014.- La central nuclear Ascó, seguint els procediments establerts, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear que, durant una prova funcional del canal II de protecció per sobretemperatura i sobrepotència, s’ha detectat la posició incorrecta d’un dels ponts d’una targeta electrònica pertanyent a la lògica d’actuació d’aquest canal.

El canal ha restablert la seva operabilitat una vegada corregida la incidència i realitzada la prova funcional. De la mateixa manera, s’ha comprovat la correcta instal·lació dels ponts de les targetes de la lògica d’actuació dels canals I i III, en tots dos casos amb resultats satisfactoris.

Aquesta incidència no ha suposat cap risc per a les persones ni per al Medi ambient. CN Ascó II es troba operant amb normalitat, al 100% de potència.