Informació CN Ascó

Ascó, 25 de juny de 2014. La central nuclear Ascó, seguint els procediments establerts, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear que, des de l’entrada en Mode 4 d’operació de la Unitat I (4:00 del 24 de juny) s’ha mantingut inhibida la lògica d’actuació automàtica de ruixat i aïllament de fase 2 del recinte de contenció. L’actuació manual ha estat habilitada en tot moment.

Una vegada detectada aquesta incidència, s’ha restituït la lògica d’actuació automàtica.

La planta es troba parada i seguint el programa corresponent a la 23ª recàrrega de combustible.