Informació CN Vandellòs II

La central nuclear Vandellòs II, seguint els procediments establerts, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear que, durant la realització d’una prova de vigilància periòdica, s’ha produït la parada automàtica del Tren A del Sistema Essencial d’Aigua Refredada, a causa de l’actuació d’una protecció elèctrica. La causa més probable d’aquesta incidència és la configuració inadequada d’un dels relés temporitzats d’aquesta protecció.

Un cop ajustat el relé a la temporització adequada, s’ha procedit a realitzar novament la prova de vigilància, amb resultats satisfactoris.