Informació CN Vandellòs II

L’Hospitalet de l’Infant, 16 de desembe de 2016. La central nuclear Vandellòs II, seguint els procediments establerts, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear que, durant el procés de rodatge de la turbina previ a la sincronització a la xarxa elèctrica després de la 21ª Recàrrega de Combustible, s’ha produït la parada automàtica del reactor.

Aquesta parada no programada s’ha produït a causa d’un senyal no real d’alt flux neutrònic activat per la pèrdua d’alimentació elèctrica en un dels armaris de protecció del reactor provocada per l’actuació d’un fusible. Les causes d’aquesta incidència estan sent analitzades.

Els sistemes de seguretat han funcionat segons disseny i la incidència no ha tingut conseqüències per a les persones ni per al Medi Ambient. La planta es troba en condició estable, parada i preparada per reprendre la seva connexió a la xarxa elèctrica.