Informació CN Ascó I

Ascó, 10 de juny de 2013 – La central nuclear Ascó ha comunicat al Consell de Seguretat Nuclear, seguint el procediment establert, que ha detectat una falta de continuïtat en el circuit de tancament de la bomba de càrrega de reserva de la Unitat I.

Després de detectar la incidència, s’ha procedit a realitzar una maniobra d’extracció i inserció de l’interruptor, quedant restablerta la continuïtat del circuit de tancament. Així mateix, com a comprovació addicional, s’ha realitzat una arrencada de la bomba de càrrega, amb resultat satisfactori.

La planta es troba estable i operant al 100% de potència.