Informació CN Vandellòs II

La central nuclear Vandellòs II ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear, seguint els procediments establerts, que ha procedit a baixar càrrega, desacoblant de la xarxa elèctrica avui a les 12.38 hores, per situar-se per sota del 5% de potència i, en aquesta situació, restaurar les condicions químiques del circuit secundari als valors requerits, en haver-se vist afectat per una entrada d’aigua de mar al condensador.

La planta es troba estable per sota del 5% de potència. Aquesta incidència no ha tingut conseqüències per a la salut de les persones ni per al medi ambient.