Informació CN Ascó II

Ascó, 13 d’agost de 2014. La central nuclear Ascó, seguint els procediments establerts, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear que la Unitat II ha iniciat, a les 16 hores d’avui dimecres 13 d’agost, la baixada de potència per a dur a terme una parada no programada i procedir a la intervenció en una bomba de càrrega.

Aquesta incidència no ha suposat cap risc per les persones ni pel Medi Ambient. CN Ascó II tornarà a sincronitzar-se amb la xarxa elèctrica un cop finalitzats els treball a la bomba de càrrega i realitzades les proves pertinents.