Informació CN Ascó I

La central nuclear Ascó ha notificat al CSN, seguint els procediments establerts, la parada no programada de la unitat 1 per revisar una de les vàlvules de control d’aigua d’alimentació principal.

La planta ha dut a terme la parada de manera ordenada i es troba estable a Mode 3 (espera calenta), amb els treballs planificats ja en curs. Aquesta incidència no ha tingut impacte en la seguretat de la instal·lació, les persones o el medi ambient.