Informació CN Ascó II

La central nuclear Ascó ha notificat al CSN, seguint els procediments establerts, la parada automàtica de la unitat 2 avui a les 8.17 hores per l’actuació del sistema de protecció del reactor, a causa d’un senyal de baix nivell d’aigua al generador de vapor C produïda quan la planta es trobava en procés de baixada ordenada de potència.

Tots els sistemes de seguretat han actuat segons disseny i la planta es troba estable. Aquesta incidència no ha tingut impacte en la seguretat de la instal·lació, les persones o el medi ambient.