Informació CN Ascó I

La central nuclear Ascó, seguint els procediments establerts, ha notificat a el Consell de Seguretat Nuclear que, a les 14:24 hores d’avui, la unitat 1 ha registrat la parada automàtica del reactor a causa de l’actuació de sistema de protecció de la turbina principal per senyal d’alta pressió de les dues turbobombes d’aigua d’alimentació als generadors de vapor.

Tots els sistemes de seguretat de la central han funcionat adequadament i la planta es troba estabilitzada en Mode 3 (espera calenta). L’equip tècnic de la instal·lació està treballant en l’anàlisi d’aquesta parada no programada amb l’objectiu de determinar-ne les causes i procedir a les correccions corresponents.

Aquesta incidència no ha tingut impacte en la seguretat de les persones ni al medi ambient.