El grup II de la central nuclear Ascó inicia la 20ª parada per recàrrega de combustible

Ascó, 12 de novembre de 2011. La unitat II de la central nuclear Ascó es va desconnectar de la xarxa elèctrica el passat 12 de novembre a les 00.00 hores, després d’haver operat sense interrupcions durant més de 500 dies, per a iniciar la 20a recàrrega de combustible i els treballs de manteniment que donaran pas a un nou cicle d’operació. Les recàrregues de combustible es duen a terme cada 18 mesos i durant aquestes es realitzen els treballs de manteniment preventiu, correctiu i modificacions de disseny que han de fer-se amb la planta parada.

De les més de 10.500 ordres de treball previstes en el programa d’aquesta recàrrega, un 77% són de manteniment preventiu i inspeccions, un 6% corresponen a manteniment correctiu, un altre 6% fa referència a treballs auxiliars i l’altre 11% restant correspon a modificacions de disseny per a la millora de la instal·lació. De totes les activitats programades, a més de la renovació de 56 dels 157 elements combustibles del nucli del reactor, les més significatives són la inspecció de les penetracions de la tapa del vas, la inspecció per corrents induïdes dels generadors de vapor i la inspecció del recobriment metàl·lic de la contenció. Ladespesa associada a la parada per recàrrega és de 21’5 milions d’euros.

Prèviament a l’inici de la recàrrega, els diferents departaments de la central han dut a terme un intens treball de planificació de totes les àrees que s’executaran i que coincideixen en un curt període de temps. Per avançar en la millora contínua en aquest aspecte, des de principis d’any s’ha estat desenvolupant la Matriu de Fites, que marca aquelles activitats fonamentals que serveixen per a millorar la preparació dels treballs.

En total, es tracta de 42 fites que inclouen aspectes com la determinació i control de l’abast de la recàrrega, la definició dels 12 equips de coordinació de treballs, la presentació de les revisions del programa de recàrrega o la incorporació de l’experiència operativa pròpia i aliena, entre d’altres. Una de les novetats d’aquesta recàrrega ha estat la posada en marxa de l’equip de preparació de les recàrregues, un equip multidisciplinar que té per objectiu realitzar una revisió i selecció de tots els treballs planificats.

Alguns dels treballs més significatius programats a la 20a recàrrega de combustible de la unitat II de CN Ascó són:

  • Inspecció de les penetracions de la tapa del vas
  • Inspecció del segellat de la BRR  C
  • Inspecció de l’alternador (sense extracció del rotor) i reparació de la junta de la carcassa de la turbina d’alta pressió
  • Inspecció per corrents induïdes en el generador de vapor C i el 33% de l’A i el B i inspecció de la placa tubular
  • Inspecció del recobriment metàl·lic de la contenció
  • Canvi de la bateria de corrent continua del sistema d’aigua d’alimentació auxiliar
  • Substitució dels analitzadors d’hidrogen de contenció
  • Instal·lació de monitors de procés de la ventilació de sala de control

Un altre dels pilars fonamentals d’ANAV és la formació, aspecte en el que s’incideix especialment durant els períodes de recàrrega ja que, a més del personal habitual de la plantilla, s’incorpora personal addicional d’empreses auxiliars. Tots aquests professionals reben una formació preliminar que es determina segons les tasques que desenvoluparan a la planta. A més, els treballadors de les empreses col·laboradores que participen a la parada han de certificar que han realitzat formació en Prevenció i Riscos Laborals, així com formació específica relacionada amb els treballs a desenvolupar.

Un cop constatada la realització d’ambdós cursos, la unitat de Formació de CN Ascó imparteix cursos generals directament relacionats amb les característiques de l’emplaçament, entre els que es troben el Pla d’Emergència Interior, la Cultura de Seguretat, la Prevenció de Riscos Laborals, etc. Els professionals que han de realitzar treballs a zona controlada es formen també en Protecció Radiològica, mentre que les especialitats de Manteniment Mecànic, Elèctric i Instrumentació realitzen un curs específic sobre els procediments propis de l’emplaçament relacionats amb les tasques del seu lloc de treball.

En aquesta parada als més de 1.200 treballadors de CN Ascó es sumaran unes 1.100 persones addicionals, pertanyents a unes 47 empreses auxiliars, la majoria d’elles ubicades a l’entorn de la instal·lació.