Ascó I inicia la seva 23ª recàrrega de combustible

La unitat I de la central nuclear Ascó es va desconnectar de la xarxa elèctrica durant la passada matinada per a iniciar els treballs corresponents a la 23ª recàrrega de combustible, que donarà lloc a un nou cicle d’operació de 18 mesos. Al llarg d’aquesta parada, a més de la substitució de 64 dels 157 elements combustibles que composen el nucli del reactor, destaca la realització de treballs orientats a l’operació segura i a llarg termini de la central, com ara la neteja química dels generadors de vapor i la prova periòdica de comprovació de l’estanquitat de l’edifici del reactor.

Durant la parada està previst executar prop de 10.500 ordres de treball, de les quals un 75% corresponen a tasques de manteniment preventiu i inspeccions; un 7,3%, a treballs correctius; un altre 8,2% a treballs auxiliars i el 9,5% restant, a modificacions de disseny en la central. Per a dur a terme els treballs previstos, s’incorporaran uns 1.000 professionals procedents de prop de 50 empreses diferents, que se sumaran al personal que treballa a CN Ascó de manera permanent.

La realització d’un volum tan significatiu d’activitats en un període de temps limitat requereix una planificació prèvia detallada i amb una elevada coordinació de totes les unitats organitzatives de la central, que han de treballar de forma conjunta, cap a la consecució d’un objectiu comú: portar a terme les tasques planificades de manera segura i eficient.

En aquest sentit, un dels treballs de gran envergadura que es completarà durant aquesta parada per recàrrega és la neteja química dels tres generadors de vapor, sobre la qual la central porta treballant des de l’any 2012. Aquesta activitat, destinada a conservar els generadors de vapor en unes condicions adequades per a l’operació a llarg termini de la planta, ja s’ha aplicat en diverses centrals nuclears d’Europa i Estats Units.

D’altres treballs relacionats amb la seguretat de la planta són els associats a la comprovació de l’estanquitat de l’edifici de contenció, així com els relacionats amb la implantació de diverses modificacions de disseny relacionades amb el projecte Reforç de la Seguretat, derivat de les proves de resistència que van realitzar les centrals nuclears espanyoles el 2011.

D’altra banda, també s’executaran al llarg d’aquesta recàrrega altres treballs significatius, com la inspecció dels generadors de vapor per mitjà de corrents induïdes, la substitució d’un motor del generador dièsel B i la inspecció mecanitzada del vas del reactor amb un equip especialitzat.