El Centre d’Informació de CN Ascó instal•la un nou mòdul divulgatiu

Ascó, 29 de gener de 2014. El Centre d’Informació d’ANAV a la central nuclear Ascó ha instal·lat un nou mòdul divulgatiu que explica les diferents parts del procés de preparació i trasllat dels contenidors amb elements combustibles des de la piscina de combustible utilitzat fins el Magatzem Temporal Individualitzat (MTI) de la central.

Aquest nou espai completa els mòduls dedicats al cicle de combustible i relata el procés que va des de l’extracció de l’urani, el seu enriquiment, la formació de les pastilles i la seva inserció a les beines dels elements combustibles, fins a la seva utilització a les centrals nuclears i el seu posterior emmagatzematge a les piscines de combustible utilitzat. Amb la posada en marxa del Magatzem Temporal Indivitualitzat de la central nuclear Ascó, a principis de 2013, aquest cicle, tal i com recull el nou mòdul, s’amplia amb els transport dels elements combustibles en contenidors fins al MTI.

Per detallar aquest procés s’ha dissenyat un panell amb grans fotografies en les quals es pot veure com es duen a terme les maniobres de preparació dels elements i la col·locació en els contenidors, així com el trasllat amb un vehicle especial fins a dipositar-los sobre les lloses de formigó del MTI. El mòdul compta, a més, amb un audiovisual integrat que recull tot el procés i un breu resum sobre aquest en tres idiomes: català, castellà i anglès. Però sense dubte, la part més visible d’aquest nou espai és un element combustible de mida real (una mica més de 4 metres de llarg). En aquesta maqueta seccionada, cedida per ENUSA, es poden veure tant les barnilles de combustible com els canals d’instrumentació interna que conformen l’element, és a dir, els 24 tubs guia per on s’introdueixen les barres de control i el canal central per a la instrumentació intranuclear.