El 59% de la generació elèctrica de Catalunya el 2023 va procedir de CN Ascó y CN Vandellòs II

Les centrals nuclears Ascó I, Ascó II i Vandellòs II van sumar durant l’any 2023 una producció bruta de 23.385,930 milions de quilowatts hora que van suposar el 8,8% del consum del sistema elèctric peninsular i fins al 59% de l’energia consumida a Catalunya, segons dades provisionals de Red Eléctrica de España. Aquesta aportació al sistema elèctric equival, així mateix, a la cobertura del 30% del consum d’energia elèctrica de prop de 19 milions de llars espanyoles.

Ascó I, Ascó II i Vandellòs II van operar durant tot l’any amb fiabilitat i van subministrar a la xarxa elèctrica energia lliure d’emissions que va contribuir alhora a mantenir l’estabilitat del sistema. En aquest sentit, la producció conjunta de les tres centrals es va traduir durant el 2023 en l’estalvi de l’emissió de 8,3 milions de tones equivalents de CO2.

Amb un factor de càrrega del 93,7%, CN Vandellòs II va produir 8.923.460 MWh, mentre que CN Ascó I i CN Ascó II, centrals que van dur a terme durant l’any parades per recàrrega de durada superior a l’habitual per fer les inspeccions prèvies a l’entrada en operació a llarg termini, van produir respectivament 6.936.280 MWh i 7.526.190 MWh, mantenint en tots dos casos factors de càrrega superiors al 75%. El factor de càrrega d’una instal·lació de producció elèctrica és la diferència entre l’energia elèctrica produïda en un període i la que es podria haver produït amb la planta funcionant al 100% de potència durant el mateix període.

Les centrals nuclears operades per ANAV treballen per aportar a la societat, avui i en el futur, energia abundant, estable i lliure d’emissions, de manera que es continuen preparant, amb inversions al voltant de 100 milions d’euros anuals, modernització d’equips, sistemes i components i renovació generacional de l’equip humà, per poder allargar la seva activitat en les millors condicions de seguretat i fiabilitat.

En aquest sentit, el 2023, ANAV va concloure amb resultats satisfactoris el programa d’avaluació SALTO (de l’anglès, Aspectes de Seguretat per a l’Operació a Llarg Termini) de l’Organisme Internacional d’Energia Atòmica (OIEA), un exhaustiu procés d’avaluació sol·licitat voluntàriament per ANAV amb l’objectiu d’analitzar la preparació de les centrals nuclears Ascó i Vandellòs II per operar a llarg termini segons els millors estàndards internacionals de seguretat i fiabilitat de la indústria. ANAV ha estat la primera operadora espanyola de centrals nuclears a sotmetre’s a aquesta avaluació, que ha constatat que la pràctica totalitat de les activitats de gestió de l’envelliment i operació a llarg termini es troben en plena consonància amb els estàndards de l’OIEA.