El 57% de la generació elèctrica de Catalunya el 2022 va procedir de CN Ascó i CN Vandellòs II

Les centrals nuclears Ascó I, Ascó II i Vandellòs II van sumar durant l’any 2022 una producció neta de 23.992,953 milions de quilowatts hora, que van suposar el 9,16% de la generació neta registrada al sistema elèctric peninsular i fins al 57,1% de la producció elèctrica a Catalunya, segons dades provisionals de Red Eléctrica de España. Les plantes operades per ANAV representen, en canvi, el 2,8% i el 26,4% de la potència instal·lada a l’Espanya peninsular i a Catalunya, respectivament.

Ascó I, Ascó II i Vandellòs II van mantenir durant tot l’any una gran fiabilitat en l’operació i van subministrar a la xarxa elèctrica energia lliure d’emissions que va contribuir alhora a mantenir l’estabilitat del sistema. En aquest sentit, la producció conjunta de les tres centrals es va traduir durant el 2022 en l’estalvi de l’emissió de 8.877. 392,6 tones equivalents de CO2.

Amb un factor de càrrega del 98,15%, CN Ascó I va aportar a la xarxa 8.508.349 kWh nets, mentre que CN Ascó II i CN Vandellòs II, centrals que van dur a terme durant l’any parades per recàrrega, van produir-ne respectivament 7.597. 451 i 7.887.153 kWh nets, mantenint en tots dos casos factors de càrrega superiors al 88%. El factor de càrrega d’una instal·lació de producció elèctrica és la diferència entre l’energia elèctrica produïda en un període i la que es podria haver produït amb la planta funcionant al 100% de potència durant el mateix període.

Les centrals nuclears operades per ANAV treballen per aportar a la societat, avui i en el futur, energia estable i lliure d’emissions, de manera que es continuen preparant, amb inversions, modernització d’equips, sistemes i components i renovació generacional de l’equip humà, per a poder perllongar a llarg termini la seva activitat amb els màxims estàndards internacionals de seguretat i fiabilitat