Comunicat d’ANAV en relació a les mesures preses per fer front al Covid-19

Davant la necessitat de fer front a l’actual situació d’emergència sanitària, ANAV ha posat en marxa un seguit de mesures i mitjans que tenen la salut de les persones i la seguretat de l’operació i de les instal·lacions, com a premisses fonamentals en la presa de decisions.

En estreta col·laboració amb el Consell de Seguretat Nuclear i les diferents administracions, ANAV ha establert en les seves instal·lacions les mesures de prevenció i d’higiene necessàries per preservar la salut de les persones mentre estan en el lloc de treball, així com una organització en equips de treball, que permet afavorir les distàncies entre persones i preservar els recursos humans.

Mentre es mantingui aquesta situació, s’està treballant de manera intensiva en la planificació, gestió i execució de totes les tasques necessàries per garantir l’operació segura de les centrals nuclears Ascó i Vandellòs II.

Els professionals d’ANAV estem treballant per aportar tot el possible a aquest repte col·lectiu a què hem de fer front, amb tota la nostra responsabilitat individual com a professionals i amb el compromís col·lectiu de tota l’organització.