ANAV EXERCITA LA SEVA ORGANITZACIÓ DE RESPOSTA A EMERGÈNCIES EN EL SIMULACRE ANUAL DE CN ASCÓ

La central nuclear Ascó ha efectuat avui, entre les 09:00 i les 13:30, el preceptiu simulacre anual d’el Pla d’Emergència Interior (PEI) de la instal·lació. L’activitat ha prioritzat la seguretat i la salut de les persones atenent a l’excepcionalitat de la situació actual de pandèmia per Covid-19 i, en conseqüència, ha involucrat a un equip humà reduït i ha evitat pràctiques en què s’hagués requerit una gran concentració de persones.

L’exercici s’ha basat en la simulació d’un succés amb afectació a la seguretat física l’evolució del qual generaria problemes operatius que portarien a declarar l’emergència a l’emplaçament i a activar el protocol establert per al suport de la resta de centrals espanyoles.

Inspectors del Consell de Seguretat Nuclear, a més d’auditors interns independents d’ANAV, han seguit in situ el desenvolupament del simulacre.

La realització d’aquests exercicis permet que l’organització de resposta a l’emergència es mantingui operativa i degudament preparada per fer front a aquestes situacions, al temps que suposa identificar àrees i oportunitats de millora que es tradueixen en les corresponents accions per aconseguir una major eficàcia en l’acompliment de les tasques associades a una eventual emergència.