ANAV exercita la seva organització de resposta a emergències en el simulacre anual del PEI de CN Ascó

La central nuclear Ascó ha efectuat avui, entre les 9:30 i les 13:40 hores, el preceptiu simulacre anual del Pla d’Emergència Interior (PEI) de la instal·lació. Per segon any, la realització d’aquest exercici s’ha vist condicionada per la pandèmia i, prioritzant la seguretat i la salut de les persones, s’ha dissenyat un simulacre que ha involucrat a un equip humà més reduït i ha evitat les pràctiques en què s’hagués requerit una gran concentració de persones.

L’exercici s’ha basat en la simulació d’un incendi amb ferits a la Unitat I mentre es realitzava la maniobra de trasllat d’un contenidor carregat amb combustible gastat al Magatzem Temporal Individualitzat (ATI). Posteriorment, a la Unitat II s’ha simulat una emergència basada en un transitori operatiu que ha portat a declarar la categoria Emergència al Emplaçament.

La realització d’aquests exercicis, auditats interna i externament, permet que l’organització de resposta a l’emergència es mantingui operativa i degudament preparada per a fer front a aquestes situacions, al temps que suposa identificar àrees i oportunitats de millora que es tradueixen en les corresponents accions per aconseguir més eficàcia en l’acompliment de les tasques associades per fer front a una eventual emergència.