CN Ascó II inicia el seu 27è cicle d’operació

La unitat II de la central nuclear Ascó es va connectar novament a la xarxa elèctrica a les 18:04 hores d’ahir dimarts, 17 de novembre, després de finalitzar les activitats corresponents a la seva 26ª Recàrrega de Combustible, donant pas a un nou cicle d’operació, el vint-i-setè. Els treballs d’aquesta parada, per als quals s’han incorporat uns 900 professionals de diferents perfils i especialitats, han estat marcats per un rigorós reforç de les mesures de prevenció i protecció, ja establertes des de l’inici de la crisi sanitària, amb l’objectiu de fer front al risc de contagi per Covid-19 i completar tots els treballs preservant la salut de les persones i la seguretat de la planta.

Tal com va succeir a la primavera, durant la recàrrega de la Unitat I de la central, el context de pandèmia va dur a ANAV a preparar amb antelació i d’una manera molt específica totes les accions planificades per fer compatible l’estricte compliment de totes les mesures de prevenció establertes amb l’execució de les tasques necessàries i garantir un proper cicle d’operació segur. Com a resultat, el projecte ha conclòs de manera satisfactòria i sense incidències remarcables.

Entre els projectes rellevants que s’han dut a terme, a més de la renovació de 64 dels 157 elements que conformen el nucli del reactor, destaquen: la implantació definitiva del nou sistema de maneig de el combustible, la inspecció visual i neteja exterior del vas del reactor, l’escanejat digital de l’edifici de contenció, la substitució del motor d’una de les bombes de refrigeració del reactor i la prova del sistema de ruixat de la contenció. Ja a la part elèctrica de la instal·lació, cal esmentar la inspecció parcial de l’alternador principal i la revisió completa de l’excitatriu. En conjunt, s’han dut a terme 8.000 ordres de treball i s’han implantat 20 modificacions de disseny físiques i 9 modificacions de disseny de programari, amb l’objectiu de preparar la planta per al proper cicle i per a una operació a llarg termini segura i fiable.

La singularitat d’aquest projecte i el significatiu augment del nombre de treballadors en planta ha portat a intensificar les mesures de prevenció ja implantades des de l’inici d’aquesta crisi sanitària, tant a CN Ascó com a CN Vandellòs II, per preservar la salut de les persones que treballen en aquestes instal·lacions i garantir l’operació segura i fiable de les centrals. En aquest sentit, durant la recàrrega de CN Ascó II, s’han establert algunes mesures específiques per a treballs en espais reduïts, s’ha reforçat la vigilància en accés, s’han establert torns de treball escalonats per evitar la concentració de persones i s’han realitzat les proves necessàries per evitar que puguin accedir a la planta casos positius per Covid-19.

La propera parada per recàrrega a ANAV tindrà lloc al mes de maig, quan CN Vandellòs II abordarà la seva 24a Recàrrega de combustible.