CN Vandellòs II exercita la seva organització de resposta a emergències en el simulacre anual

La central nuclear Vandellòs II ha realitzat aquest dijous 11 d’abril, entre les 9:00 i les 14:00 hores, el preceptiu simulacre anual del Pla d’Emergència Interior (PEI) de la instal·lació. L’exercici s’ha basat en la simulació d’un succés de molt forts vents que hauria provocat la manca de subministrament exterior d’electricitat i que evolucionaria cap a un escenari de pèrdua total d’energia a la instal·lació. El desenvolupament d’aquest exercici simulat ha arribat fins a una declaració d’emergència general del PEI i ha permès exercitar el conjunt d’accions que estableixen les Guies d’Accidents Severs per a aquest escenari.

Amb l’objectiu de poder comprovar el bon funcionament del pla d’actuació davant d’una emergència i la coordinació de tots els equips d’intervenció, durant l’exercici s’ha activat a totes les organitzacions implicades en el Pla d’Emergència Interior, així com les vies de comunicació amb el Centre de Suport Tècnic (CAT), on s’ubica la Direcció de l’Emergència, amb el Consell de Seguretat Nuclear (SALEM – Sala d’Emergències i SALEM 2) i amb la Subdelegació del Govern a Tarragona (CECOP – Centre de Coordinació Operativa ).

El Consell de Seguretat Nuclear, a més d’auditors interns independents d’ANAV, ha seguit el desenvolupament del simulacre.

La realització d’aquests exercicis permet que l’organització de resposta a l’emergència es mantingui operativa i degudament preparada per fer front a aquestes situacions, alhora que suposa identificar àrees i oportunitats de millora que es tradueixen en les corresponents accions per aconseguir una major eficàcia en l’acompliment de les tasques associades a una eventual emergència.