ANAV exercita la seva Organització de Resposta a Emergències a CN Vandellòs II

La central nuclear Vandellòs II ha efectuat avui al matí el preceptiu simulacre anual del Pla d’Emergència Interior (PEI) de la instal·lació. L’exercici s’ha basat en la suposició d’un succés operatiu l’evolució del qual portaria a la declaració de l’emergència general i requeriria l’aplicació de les guies per a la gestió d’accidents severs a la instal·lació. Durant l’exercici s’ha simulat l’extinció d’un incendi, l’atenció d’un ferit i de personal contaminat, així com la pèrdua d’un dels centres de reunió on es concentren els treballadors tot esperant instruccions.

La simulació ha comptat també amb un exercici d’evacuació de totes les persones que no tenen una tasca específica assignada a la gestió de l’emergència i ha estat seguida per inspectors del CSN, a més d’auditors interns independents d’ANAV.

La realització d’aquests exercicis permet que l’organització de resposta a l’emergència es mantingui degudament preparada per fer front a aquestes situacions, alhora que permet identificar àrees i oportunitats de millora que es tradueixen en les accions corresponents per aconseguir més eficàcia en l’exercici de les tasques associades que s’haurien d’executar davant d’un escenari d’aquest tipus.