ANAV exercita la seva Organització de Resposta a l’Emergència a CN Vandellòs II

La central nuclear Vandellòs II ha efectuat avui al matí el preceptiu simulacre anual del Pla d’Emergència Interior (PEI) de la instal·lació. L’exercici s’ha basat en la simulació d’un incendi a la zona controlada de la central, en l’extinció de la qual també es donen casos de ferits de diversa consideració. Així mateix, s’ha assajat la gestió d’una emergència en què es perd el subministrament elèctric exterior i els mitjans de comunicació convencionals amb el CSN, i cal utilitzar la telefonia satelital, a causa de forts vents a la zona. L’agreujament simulat de les condicions operatives ha portat a declarar la categoria III del PEI (Emergència a l’Emplaçament).

La simulació també ha comptat amb un exercici d’evacuació de tot el personal sense missió específica en la gestió de l’emergència, que ha abandonat ordenadament l’emplaçament, i ha estat seguida per inspectors del CSN, a més d’auditors interns independents d’ANAV.

La realització d’aquests exercicis permet que l’organització de resposta a l’emergència es mantingui degudament preparada per fer front a aquestes situacions, alhora que permet identificar àrees i oportunitats de millora que es tradueixen en les accions corresponents per aconseguir una major eficàcia en l’exercici de les tasques associades a una situació eventual d’aquestes característiques.