ANAV exercita la seva Organització de Resposta a Emergències a la central nuclear Ascó

La central nuclear Ascó ha efectuat avui al matí el preceptiu simulacre anual del Pla d’Emergència Interior (PEI) de la instal·lació. L?exercici s?ha basat en la simulació d?un incendi al generador dièsel A de la unitat 2, pel qual s?ha assajat la intervenció tant de les brigades contra incendis de la central com de Bombers de la Generalitat. També s’ha suposat la pèrdua de subministrament elèctric exterior amb afectació a les dues unitats i l’agreujament de les condicions operatives fins a declarar la categoria IV del PEI, Emergència General.

L’exercici ha estat seguit per inspectors del CSN, a més d’auditors interns independents, i també ha simulat l’atenció del personal sanitari a persones ferides en el succés i la del personal de Protecció Radiològica a treballadors exposats en el transcurs de l’actuació. També s’ha posat en pràctica l’evacuació de totes les persones sense missió específica a la gestió del PEI.

La realització d’aquests exercicis permet que l’organització que dóna resposta a l’emergència es mantingui degudament preparada davant d’aquestes situacions, alhora que permet identificar àrees i oportunitats de millora que es tradueixen en les accions corresponents per aconseguir més efectivitat.