CN Vandellòs II es prepara per al Peer Review

L’Hospitalet de l’Infant, 9 de setembre de 2014. La central nuclear Vandellòs II acollirà del 15 de setembre al 3 d’octubre una nova missió internacional Peer Review liderada per l’Associació Mundial d’Operadors Nuclears (WANO). Durant tres setmanes, un equip d’experts del sector nuclear visitarà la planta per contribuir amb les seves aportacions a la millora contínua de la instal•lació.

ANAV dins del programa de qualitat, té establertes una sèrie d’avaluacions anuals entre les quals es troben inspeccions externes independents a les quals les centrals nuclears Ascó i Vandellòs II se sotmeten voluntàriament i que contribueixen a afermar la Cultura de Seguretat. Entre elles, es troben les missions de WANO, ja siguin missions de suport tècnic (TSM) que serveixen per avaluar i recolzar àrees concretes en les que la planta ha detectat febleses o Peer Review, on es realitza una supervisió en profunditat del funcionament de la planta per detectar àrees de millora. En aquest sentit, CN Vandellòs II va acollir l’anterior Peer Review el 2010 i CN Ascó, el 2011.

Durant els 23 anys de trajectòria dels programes Peer Review, WANO ha introduït millores en la manera de plantejar les missions amb l’objectiu d’evolucionar en el desenvolupament d’una cultura de cooperació entre tots els operadors nuclears. Els canvis més recents, i que s’aplicaran per primer cop a Vandellòs II en la missió d’aquest 2014, es corresponen amb canvis tant a les àrees d’inspecció com en la manera d’analitzar-les donat que els Performance, Objective and Criteria (POC) han canviat i s’han distribuït entre les diferents àrees de manera que s’analitzaran tant aspectes funcionals com a transversals dins de cadascuna d’elles. A més, s’incorporen nous aspectes relacionats amb la Cultura de Seguretat, les característiques del professional nuclear i el lideratge. En total, l’equip d’experts revisarà 9 àrees (organització i administració, operació, manteniment, suport d’enginyeria, protecció radiològica, química, formació i qualificació, protecció contra incendis i preparació d’emergències). A aquestes, se’ls sumarà un àrea dedicada a avaluar com la planta analitza l’experiència operativa significativa (SOER) i com implanta les seves recomanacions.

D’altra banda, la composició de l’equip d’experts també ha variat, sent en l’actualitat més nombrós que en anteriors ocasions. L’organització de la missió recaurà sobre Juan Manuel Gamo, que actuarà com host interface representative.

Finalment, un altre dels canvis més significatius en les actuals missions Peer Review està relacionat amb els resultats. Ara, a més dels AFI’s (àrees de millora), es presentaran també les bones pràctiques identificades que es realitzen en la instal•lació.