CN Ascó realitza el simulacre anual del Pla d’Emergència Interior

Ascó, 20 de octubre de 2016. La central nuclear Ascó ha realitzat avui, entre les 8:18 i les 14:15 hores, el simulacre anual del Pla d’Emergència Interior (PEI) de la  instal  ·lació.

L’exercici s’ha basat en la reproducció d’un escenari de pèrdua de subministrament d’energia elèctrica exterior a l’emplaçament amb afectació a les dues unitats de CN Ascó. Així mateix, s’ha simulat l’evolució negativa d’una d’elles fins a portar a aquest grup a la pèrdua total d’energia elèctrica alterna interior i la pèrdua d’integritat de la contenció amb el consegüent impacte radiològic a l’exterior. Conseqüentment, la instal·lació ha assajat l’aplicació de tots els procediments establerts a aquest efecte i al protocol d’activació de la Unitat Militar d’Emergències (UME), en el marc de l’acord de col·laboració en vigor entre la UME i l’Associació Espanyola de la Indústria Elèctrica (UNESA).

El simulacre, de llarga durada, ha permès posar en pràctica també el relleu d’alguns llocs de gestió de l’emergència, tant a CN Ascó com a la Sala d’Emergències (SALEM) del Consell de Seguretat Nuclear.

Amb l’objectiu de poder comprovar el bon funcionament de tots els protocols i intervinents davant d’una emergència, durant l’exercici s’han activat totes les organitzacions implicades en el Pla d’Emergència Interior, així com les vies de comunicació amb el Consell de Seguretat Nuclear (SALEM – Sala d’Emergències), la Subdelegació del Govern a Tarragona (CECOP – Centre de Coordinació Operativa) i el Centre de Suport Tècnic (CAT), on se situa la Direcció de l’Emergència.

Inspectors del Consell de Seguretat Nuclear, a més d’auditors interns independents, han seguit el desenvolupament del simulacre, basat en escenaris hipotètics.

La realització d’aquests exercicis permet que l’organització de resposta a l’emergència es mantingui operativa i, al seu torn, localitzar àrees i oportunitats de millora que permeten avançar cap a una major efectivitat.