CN Ascó exercita la seva organització de resposta a emergències en el seu simulacre anual

La central nuclear Ascó ha realitzat avui, entre les 9.15 i les 14.15 hores, el preceptiu simulacre anual d’el Pla d’Emergència Interior (PEI) de la instal·lació. L’exercici s’ha basat en la simulació d’un succés extern d’inundacions amb afectació tant a Ascó I com a Ascó II i que evolucionaria cap a un escenari de pèrdua total d’energia en una d’elles i un incendi amb afectació a sistemes de seguretat que va conduir finalment a la declaració de l’Emergència General a la instal·lació. L’Organització de Resposta a Emergències (ORE) ha simulat així mateix la pèrdua del centre de gestió d’emergències en planta i s’ha traslladat al Centre Alternatiu de Gestió d’Emergències (CAGE), on s’ha assajat el relleu d’alguns llocs d’aquesta organització composta per més de 40 professionals procedents de tots els departaments de la planta amb missió en la gestió d’emergències.

Amb l’objectiu de poder comprovar el bon funcionament del pla d’actuació davant d’una emergència i la coordinació de tots els equips d’intervenció, durant l’exercici s’ha activat a totes les organitzacions implicades en el Pla d’Emergència Interior, així com les vies de comunicació amb el CAGE d’Ascó, amb els centres exteriors de suport d’ANAV, amb el Consell de Seguretat Nuclear (SALEM – Sala d’Emergències i SALEM 2) i amb la Subdelegació de Govern a Tarragona (CECOP – Centre de Coordinació Operativa). Per la seva banda, el Consell de Seguretat Nuclear, a més d’auditors interns independents d’ANAV, ha seguit el desenvolupament del simulacre.

La realització d’aquests exercicis permet que l’organització de resposta a l’emergència es mantingui operativa i degudament preparada per fer front a aquestes situacions, garantint en tot moment la seguretat de la instal·lació. Al mateix temps, facilita la identificació d’àrees i oportunitats de millora que es tradueixen en les corresponents accions per aconseguir una major eficàcia en l’acompliment de les tasques associades a una eventual emergència.