Ascó II inicia la seva 23a recàrrega de combustible

Ascó, 30 d’abril de 2016. La unitat II de la central nuclear Ascó s’ha desconnectat de la xarxa elèctrica durant la passada matinada per a iniciar els treballs corresponents a la 23ª Recàrrega de Combustible de la central, que té una durada prevista de 38 dies. Durant la parada, a més de la substitució de 64 dels 157 elements combustibles que integren el nucli del reactor, destaca la realització de treballs orientats a l’operació segura i a llarg termini de la central. Una vegada finalitzats els treballs previstos, la planta iniciarà un nou cicle d’operació de 18 mesos.

En aquesta 23ª Recàrrega estan planificades 11.700 ordres de treball, de les quals un 80% corresponen a tasques de manteniment preventiu i inspeccions; un 10%, a treballs correctius; i el 10% restant, a modificacions de disseny de la central. Per a dur a terme tots els treballs previstos, les empreses de serveis que treballen a la parada, aporten un miler de professionals de diferents perfils i especialitats, molts d’ells de la mateixa província de Tarragona.

La realització d’un volum tan significatiu d’activitats en un període de temps determinat requereix una planificació prèvia detallada i amb una elevada coordinació de totes les unitats organitzatives de la central, que han de treballar de forma conjunta, cap a la consecució d’un objectiu comú: portar a terme les tasques planificades de manera segura i eficient.

Al llarg d’aquesta recarrega s’executaran treballs significatius, com la inspecció dels generadors de vapor per mitjà de corrents induïts, la substitució de dos motors del generador dièsel A, el canvi del sistema de control digital del reactor i la revisió de l’alternador principal, a més de la implementació de les últimes modificacions de disseny relacionades amb el projecte Reforç de la Seguretat, derivat de les mesures post-Fukushima. En aquest sentit, destaca la instal•lació dels recombinadors passius d’hidrogen a l’edifici de contenció, la substitució dels primers segells de les bombes de refrigerant del reactor, la incorporació de la injecció directa a la cavitat del reactor i la instal•lació del sistema de venteig filtrat de l’edifici de contenció.

La central treballa en la millora contínua de la prevenció i la formació

A més d’una exhaustiva planificació, la prevenció i la formació són dos pilars clau perquè la recarrega de combustible es dugui a terme amb les màximes garanties en matèria de seguretat. En aquest sentit, l’àrea de Prevenció i Salut Laboral de l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV), en coordinació amb els responsables dels serveis de prevenció de les diverses empreses col•laboradores, així com amb tots els treballadors, realitza un important esforç en la consecució de l’objectiu comú de dur a terme les tasques planificades amb la major qualitat possible des del punt de vista de la seguretat.

El personal de les empreses de serveis que se suma als treballadors de la instal•lació rep una formació ajustada a les activitats que després desenvoluparà a la planta. En el cas d’Ascó, aquesta s’imparteix en l’Oficina de Recarrega que la central, en virtut d’un acord amb l’Ajuntament de la localitat on aquesta se situa, obre al Centre de Formació Josep Mur, situat al polígon industrial.

En aquestes mateixes instal•lacions, el personal rep una formació específica que reprodueix fidelment diferents escenaris reals per preparar les tasques a realitzar, incrementant-ne així el coneixement de la planta, afavorint-ne la prevenció de riscos laborals i contribuint-ne a evitar l’error humà en l’execució dels treballs.