Ascó II es connecta de nou a la xarxa elèctrica al finalitzar la 20a recàrrega de combustible

Ascó, 13 de gener de 2012 – La unitat II de la central nuclear Ascó torna a estar connectada a la xarxa elèctrica des de les 10.40 hores d’avui, 13 de gener, al finalitzar la 20a parada per recàrrega de combustible de la central, donant pas al 21é cicle d’operació. D’aquesta manera, finalitzen amb resultats satisfactoris els treballs de renovació de 56 dels 157 elements combustibles que s’allotgen al reactor i les tasques de manteniment preventiu, correctiu i modificacions de disseny previstes en les més de 13.000 ordres de treball incloses al programa de recàrrega i que permetran afrontar un nou cicle d’operació en les millors condicions de seguretat i fiabilitat.

Dels treballs executats destaca especialment la inspecció de les penetracions de la tapa del vas. El circuit primari és estanc i està format pel vas del reactor, que conté el nucli del reactor. Aquesta inspecció garanteix la integritat de la barrera de pressió constituïda per la tapa del vas i s’executa per a  comprovar que no hi ha pèrdues de refrigerant del primari. Les penetracions de la tapa del vas són uns tubs pels que passen les barres de control de la reactivitat del nucli. Per a examinar-los, s’utilitza un robot amb una càmera que rodeja les penetracions i emet imatges amb les que es comprova el seu estat.

Un altra tasca de manteniment preventiu rellevant executada en aquesta parada ha estat la inspecció dels generadores de vapor, portada a terme mitjançant corrents induïdes a les unitats A i B (el 33% en cadascuna) i C (el 100%). Aquestes inspeccions consisteixen en introduir sondes circulars i rotatoris a l’interior dels tubs dels generadores de vapor per a detectar, mitjançant impulsos elèctrics, les possibles anomalies (colps i pèrdues d’espessor). Un cop completada la inspecció, es porta a terme la correcció de les anomalies trobades als tubs analitzats.

Durant aquesta parada també s’ha realitzat la inspecció del recobriment metàl·lic de la contenció o liner. El liner consta d’una xapa d’acer al carboni d’un espessor nominal mínim de 6,5 mil·límetres que cobreix el interior de la contenció (edifici on s’allotja el reactor) i la funció del qual es proporcionar-hi estanquitat. Per això, s’han portat a terme 18 perforacions del formigó que recobreix la contenció per a posteriorment mesurar, mitjançant ultrasons, l’espessor del liner i comprovar que es troba en bon estat.

A més a més, s’han executat altres treballs rellevants com:

  • Inspecció del segell de la bomba de refrigerant del reactor (BRR) C
  • Inspecció del alternador (sense extracció del rotor) i reparació de la junta de la carcassa de la turbina d’alta pressió
  • Canvi de la bateria de corrent contínua del sistema d’aigua d’alimentació auxiliar
  • Substitució dels analitzadors d’hidrogen de contenció
  • Instal·lació de monitors de procés de la ventilació de sala de control

Per portar a terme aquests treballs, als més de 1.200 professionals que habitualment treballen a CN Ascó, s’han sumat al voltant de 1.100 persones d’unes 48 empreses auxiliars, la majoria de les quals viuen als municipis de l’àrea d’influència de la central.